15e en 16e eeuw

Van 1423 tot 1431 voert dezelfde bisschop van Utrecht oorlog met de bisschop Adolff van Diepholt over het feit wie er nu de baas is. Symon van Sculenborg was toen maarschalk en capelaan van de bisschop van Utrecht. Het lijkt aannemelijk dat Schuilenburg dan weer in de oorlog wordt betrokken, omdat het midden tussen Utrecht en Diepholz ligt. Hierbij wordt aangenomen dat het hier bedoelde Diepholt, hetzelfde is als het Duitse Diepholz. Professor Huizinga schrijft over die tijd: “…. toen het arme volk, geteisterd door chronische oorlogen, uitgebuit door de adel en ambtenaren, in gebrek en ellende zuchtte, toen in Sticht (Utrecht) en Oversticht (Overijssel) jammerlijke verwoesting en onveiligheid heersten, toen heel het platteland geplunderd, gebrandschat, mishandeld werd door krijgsbenden van vriend en vijand.”

Daarna wordt er zo’n 100 jaar niets vermeld, maar rustig zal het wel niet geweest zijn. In 1525 wordt de volgende vermelding gemaakt van oorlog. Keizer Karel V voert oorlog met Karel van Gelre. Deze verovert dan Schuilenburg. De oorlog duurt zo’n drie jaar, want op 20 september 1528 geeft Karel van Gelre zich over. In die drie jaar zal er wel veel gevochten zijn om Schuilenburg.