Watermolens, bruggen en schutstallen

Voor 1333
Schutstal bij Brukkeler en watermolen bij Hulsen
(later afgebroken i.v.m. monopolie van Schuilenburg ?).
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 40 t/m 42 en 125).

Tussen 1333 en 1406
Aanleg schutstal stroomopwaarts van Schuilenburg t.v.v. de schutstal bij Brukkeler.
(toen ook 1e watermolen gebouwd ?) Conclusie getrokken uit de data genoemd in De havezate Schuilenburg en de Reggevallei.

Tussen 1406 en 1412
Aanleg nieuwe tweede schutstal bij de watermolen(s) (t.v.v.) de oude “een boogschot” verder stroomafwaarts.

conclusie:
Deze tweede schutstal kan niet t.v.v. van de oude zijn, omdat die in latere verslagen
(d.d.1555, blz. 41 “Varen waar geen water is”) nog als doorvaartplaats genoemd wordt. Deze tweede schutstal is waarschijnlijk gebouwd voor een betere aandrijving van de molen, zodat de stroomsnelheid verhoogd werd door de kleine opening en het ontstane hoogteverschil.
Bronnen: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 130) en Varen waar geen water is (blz. 40/41) en datavermelding bepaald uit de data genoemd in De havezate Schuilenburg en de Reggevallei (1406-1447) en De Havezaten in Salland en hun bewoners (1412).

1412
Vermelding van uitbreiding van het bezit met o.a. een watermolen. (2e watermolen ?)
Bron: De Havezaten in Salland en hun bewoners.

1423
Vermelding van de watermolen(s) (twee molens, graan- en oliemolen) in oorkonde.
Bronnen: Krantenartikel d.d. 19 november 1958 en De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 127)

1504
Schutstal vervangen.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 130).

1548
Nog sprake van twee watermolens.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 127)

Kort na 1550
Aanleg overtoom. (of en hoelang die gefunctioneerd heeft is onbekend)
Bronnen: Varen waar geen water is. (blz. 45)en De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 132)

1621 en 1663
Proces tegen de mulder van de Schuilenburgermolen i.v.m.doorlaten van schepen
(pas als de mulder klaar was met een partij graan malen).
Bronnen: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 134) en krantenartikel d.d. 19 november 1958.

1663 – 1672
Schuilenburgerbrug met schutstal gebouwd. (om het doorvaartprobleem met de molenaar op te lossen ?!). Getuige diverse kaarten van juist voor die tijd moet op dit moment ook het stuk Regge met stalkolk gegraven zijn tussen de hoofdarm bij de (latere ?!) Bornsebrug en de aftakking van de Molenbeek.Conclusie getrokken uit de data genoemd in De havezate Schuilenburg en de Reggevallei.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 81/82/134).

1672
Sloop stalbrug (Molenbrug); tochbrug (ophaalbrug) = Schuilenburgerbrug) en watermolen (vermoedelijk de oliemolen op rechteroever).
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 81/82).

1735
Arbeid verricht aan de voorste en achterste watermolen (vermoedelijk twee raderen naast elkaar en een steen. Gezien de tekening van de molen van ñ1840 is dit het meest aannemelijk).
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 127)

1806
Een steen uit de molen gehaald (dus geheel of gedeeltelijk buiten werking.
Vermoedelijk ook een rad verwijderd, zie volgende jaartallen).
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 135/136).

Tussen 1806 en 1845
Watermolen, rad weggenomen.
Conclusie getrokken uit verslag anno 1848.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 137).

1836
Schutstal in de Regge in slechte staat en te laag.
Bron: Varen waar geen water is (blz. 67)

1848
Verslag van gebruik schutstal bij Molenbrug i.v.m. werkzaamheden aan de stuw bij Schuilenburg.
(Dit verslag geeft hetzelfde aan als dat van 1555.)
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 150)

Tussen 1848 en 1863
Watermolen afgebroken en verplaatst naar de Penningsbelt (Steenhaarweg 2).
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 137/1848 en 160/1863)

1850
Schuilenburgerbrug en Bornsebrug bezweken door de ijsmassa. Daarna provisorisch hersteld.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 156).

1861
Bornsebrug vervangen door duiker.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 158).

1862
Bouw nieuwe Schuilenburgerbrug.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 159).

1863
Molenbeek voor een deel gedempt. (getuige de beschrijving in een boek van Johanna van Buren moet hier een duiker zijn gelegd, omdat zij schrijft: “… de eeuwenoude “Molenbeek” stroomt nog steeds onder hooge peppels door ..”)
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 160).

Na 1880
Molenbrug verdwenen.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 160).

1908
Bouw nieuwe Schuilenburgerweg en stalkolk gedempt.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 161/182).

1940-1945
Oude brug opgeblazen en nieuwe brug op huidige plaats gebouwd.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 161).