13e eeuw

Na de schermutselingen van 1112 tot 1123 is er lange tijd weinig bekend van ongeregeldheden. Dit komt overeen met de beschrijving van de verkoop in 1339 van Ter Molen door Johan van der Molen, die schrijft dat “het huis van ons en onze voorvaderen rustig en vredig bezeten was”. Gerekend met 3 generaties, dan is dat toch al gauw 120 jaar. Toch moet het in het begin van de 13e eeuw rondom Schuilenburg onrustig zijn geweest, want op 5 mei (!!!!!) 1257 wordt door graaf Otto van Gelre de vrede getekend met de bisschop van Utrecht, Hendrik van Vianden.

Dit vond plaats op Schuilenburg in Salland en dat kan toch haast niets anders geweest zijn dan “ons” Schuilenburg. De eerste reden is dat Almelo, Terborg en Neuenhaus (alle plaatsen met een Schuilenburg) niet in Salland lagen en ten tweede omdat de bisschop van Utrecht leenheer was van Schuilenburg. Dit laatste klopt weer met het verhaal uit 1112-1123.