Schutstallen

Schutstallen waren houten stuwen in de rivier die door schepen gepasseerd konden worden door het weghalen van de schutbalken. Aan de stroomafwaartse zijde waren ze vaak voorzien van een kom (spontaan ontstaan door de stroming of gegraven), waarin het water kon uitstromen en de schepen konden aanleggen. Feitelijk zijn dit dus de voorlopers van de huidige stuwen en sluizen.