De commissenwoning

Dit pand stond op de plaats die bij vele havezaten door een bouwhuis werd ingenomen. Met deze term bouwhuis wordt echter geen boerderij bedoeld, maar meer een paarden- en rijtuigenstalling. Tijdens het opmaken van de eerste kadastrale kaarten moet dit huis er nog gestaan hebben, omdat het als bestaand aangegeven wordt. Het meest voor de handliggend is dat het de voormalige woning van de commies Baerselman was. Die heeft er in elk geval tot 1703 gewoond.

Het geboomte dat er nu staat moet na de afbraak zijn aangeplant, omdat volgens de kadastrale kaart het pand bijna tegen de gracht aan stond. Er was dus geen ruimte voor deze grote bomen. Baerselman, moet in goede doen moet zijn geweest om later een met grachten omringt huis te kunnen laten bouwen.

De locatie van het huis lag tegenover drie andere gebouwen (hierop komen we verderop terug). De Twentseweg liep hier tussendoor. Dit was dus een goede locatie voor de commies, die immers toezicht moest houden op de weg en de tolheffing. Naast de commies woonde ook de rentmeester op Schuilenburg. In latere tijd is bekend dat zij op het 1e bouwhuis hebben gewoond.