De drie gebouwtjes

Tegenover de plaats waar, zoals hiervoor is vermeld, de commissenwoning wordt verondersteld, stonden drie gebouwtjes op een rij. In 1830 zijn het kennelijk nog maar wat resten, omdat ze met een streeplijntje worden aangegeven. Een bestaand gebouw was aangegeven met een getrokken lijn, of zwart ingekleurd.

Uit de beschikbare gegevens ligt het het meest voor de hand om aan te nemen dat het hier om het betalingskantoor, de kapel en de vicariswoning* gaat. Op 5 februari 1435 wordt namelijk in de bij het slot behoren kapel de vicarie gevestigd. Ook wordt vermeld dat de vicaris (hulppriester) op of bij het kasteelterrein woonde. De kapel zal ongetwijfeld ook wel ter beschikking hebben gestaan van passerende kooplieden, dus lijkt het aannemelijk dat die niet in het kasteel was opgenomen.