Het Reggedal

Het dorp Hellendoorn en het gebied ten noorden en ten zuiden daarvan wordt gekenmerkt door diverse rivierduinen. Deze rivierduinen zijn ontstaan door werking van water, wind en ijs en waren bepalend voor het stroomgebied van de Regge.

De Regge was de laatste decennia een sterk gekanaliseerde rivier. Hierdoor is veel van de natuur waarde verloren gegaan. Dit is gedaan om de landbouwgronden voldoende af te kunnen laten wateren voor een optimaal agrarisch gebruik.

Onlangs heeft de Regge weer wat van zijn natuurlijke beeld teruggekregen door het verbeteringsplan Midden-Regge, dat door het Waterschap Regge en Dinkel is uitgevoerd. Binnen bepaalde grenzen mag de rivier weer meanderen (natuurlijk slingeren van de rivier door het uitslijten van de oevers door de stroming) en zijn diverse oude rivierarmen weer hersteld (overigens voorlopig zonder verbinding met het stromende water vanwege de waterkwaliteit).
Er wordt alles aan gedaan om op meerdere plaatsen langs de Regge de natuur weer kansen te geven zich als vanouds te ontwikkelen. Het gebied te noorden van Schuilenburg is daar een belangrijk voorbeeld van.