De schaapskooi

Bij het 1e bouwhuis stond een schaapskooi. Dit blijkt uit de beschrijvingen in het kerkboek. Net als bij het 1e bouwhuis is de vraag: waar?

Als uitgangspunt moet de aanname gelden dat het 1e bouwhuis met de deel naar de weg stond, net als in de huidige situatie. Op het erf staat nu nog een schuur, die qua plaats volslagen onlogisch is. Bij geen enkel traditioneel boerenerf komt een schuur op zo’n alleenstaande situatie midden in de wei voor. Als in plaats van deze schuur de schaapskooi in een groter formaat wordt gedacht met daarvoor, met de deel naar de schaapkooi gericht, het 1e bouwhuis, dan wordt het veel logischer. Laat dan tussen het 1e bouwhuis en de commiezenwoning de westelijke molenbeek stromen en het plaatje is compleet. Mogelijk dat de schaapskooi is blijven staan bij de afbraak van het 1e bouwhuis. Als later de schaapskooi is afgebroken en op die plaats uiteindelijk de huidige schuur is gebouwd, dan is het verhaal weer rond. De zeer oude solitair staande eik zou het traditionele zonnescherm voor de boerderij kunnen zijn geweest. De boom lijkt oud genoeg.